Wyniki naboru w Boguchwale!

Znamy już wyniki naboru wniosków o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego w Boguchwale.

Już wkrótce zostanie zorganizowane spotkanie informacyjne, dla wszystkich osób znajdujących się na liście najemców, na którym przedstawione będą kolejne etapy procesu inwestycyjnego oraz omówiona zostanie bieżąca sytuacja dla inwestycji przy zbiegu ul. Kasprowicza, Krasińskiego, Mickiewicza w Boguchwale.

https://www.boguchwala.pl/390-menu-glowne/10471-sim-podkarpacie/10602-lista-podstawowa-oraz-lista-rezerwowa-osob-zakwalifikowanych-do-najmu-lokalu-mieszkalnego.html?fbclid=IwAR0X0aU94FZYRNAMn7nEvF8nz_u2VXOi53v428Oa_r0Vp79Dj8pKexrTfjE