Ogłoszenie o naborze uzupełniającym wniosków w Sędziszowie Małopolskim

SIM Podkarpacie sp. z o.o. ogłasza nabór uzupełniający wniosków o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym przy ul. Wspólnej w Sędziszowie Małopolskim

Wniosek dotyczy zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego budowanego w ramach społecznej inicjatywy mieszkaniowej obejmującej budowę 42 mieszkań przy ul. Wspólnej w Sędziszowie Małopolskim.

 

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

Wnioski o zawarcie umowy najmu należy złożyć w siedzibie SIM Podkarpacie sp. z o.o., ul. Kolejowa 17, 36-040 Boguchwała lub u pełnomocnika spółki urzędującego przy ul. Rynek 9, 39-120 Sędziszów Małopolski, pok. 14 (budynek byłej SP nr 2) w terminie od 16 maja 2023 r. do dnia 15 czerwca 2023 r.  w formie papierowej, w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym wnioskodawcy oraz z dopiskiem: „Wniosek o zawarcie umowy najmu SIM”.

 

FORMULARZ

Wniosek do wypełnienia jest dostępny tutaj oraz w wersji papierowej w biurze SIM Podkarpacie ul. Rynek 9, 39-120 Sędziszów Małopolski, pok. 14. Złożony wniosek podlega ocenie punktowej zgodnie z kryterium pierwszeństwa określone w uchwale nr XXXVIII/391/21 Rady Miejskiej w Sędziszowie Małopolskim z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie zasad przeprowadzania naboru wniosków o zawarcie umowy najmu, w tym określenia kryterium pierwszeństwa, dodatkowych kryteriów pierwszeństwa, zasad przeprowadzania oceny punktowej oraz obowiązkowej kaucji dla lokali mieszkalnych budowanych w ramach społecznej inicjatywy mieszkaniowej przy ul. Wspólnej w Sędziszowie Małopolskim (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2021 r. poz. 4770).

DO POBRANIA