Ogłoszenie o naborze uzupełniającym wniosków w Dynowie

Ogłaszamy nabór wniosków o zawarcie umów najmu lokali mieszkalnych w budynku, który ma zostać wybudowany przy ul. 1 Maja w Dynowie. Wnioski można składać od 4.12.2023 r. od godziny 9:00 do 15.01.2024 do godziny 12:00.

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

Wnioski o zawarcie umowy najmu należy złożyć w siedzibie SIM Podkarpacie sp. z o.o., ul. Kolejowa 17, 36-040 Boguchwała lub w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Dynowie ul. Rynek 2, 36-065 Dynów, w terminie od 4 grudnia 2023 r. do dnia 15 stycznia 2024 r. w formie papierowej, w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym wnioskodawcy oraz z dopiskiem: „Wniosek o zawarcie umowy najmu – SIM Dynów”.

  • Wniosek do wypełnienia jest dostępny na stronach internetowych SIM Podkarpacie oraz Urzędu Miejskiego w Dynowie oraz w wersji papierowej w Urzędzie Miejskim Dynów pok. 24.

DO POBRANIA