Przedłużenie terminu naboru na mieszkania SIM w Leżajsku

Burmistrz Leżajska przedłuża nabór wniosków o zawarcie umów najmu lokali mieszkalnych w budynkach (A lub B), które mają zostać wybudowane przy zbiegu ul. Wyspiańskiego i ul. Klasztornej w Leżajsku przez SIM Podkarpacie sp. z o.o. z siedzibą w Boguchwale. Wnioski należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Leżajsku, ulica Rynek 1, od dnia 11.06.2024 r. od godz. 900 do dnia 31.07.2024 r. do godz. 1500w wersji papierowej w zamkniętej kopercie, na której należy napisać:

  1. Imię, nazwisko, adres wnioskodawcy;
  2. Opis: „Wniosek o zawarcie umowy najmu SIM”;
  3. Adres e-mail.

Więcej informacji dotyczącej inwestycji można uzyskać pod nr tel. 532 344 798.

Link do wpisu na stronie Urzędu Miasta Leżajska.