Coraz bliżej budowy nowych mieszkań SIM Podkarpacie w Boguchwale

Trwa przygotowywanie projektu budynków wielorodzinnych na 220 mieszkań w ramach SIM Podkarpacie w Boguchwale. W maju spółka ma otrzymać pozwolenie na budowę.

Szacunkowe plany inwestycyjne Spółki zakładają wybudowanie blisko 1200 lokali mieszkalnych. W wyniku działań podjętych przez Spółkę na przestrzeni ostatnich miesięcy, proces inwestycyjny sześciu projektów doprowadzony został do etapu aplikowania o finansowanie.

– Chcemy przede wszystkim zadbać o osoby wykluczone z rynku. Dużej części społeczeństwa, głównie młodych rodzin, nie stać na kredyt w banku, zwłaszcza w obecnej sytuacji gospodarczej. Jednocześnie, osoby te są – mówiąc kolokwialnie – \”zbyt bogate\” na mieszkania socjalne czy komunalne. To właśnie dla nich odpowiednim rozwiązaniem będą inwestycje zrealizowane w ramach Społecznych Inicjatyw Mieszkaniowych – powiedział Prezes KZN, Arkadiusz Urban.

Wspieranie budownictwa mieszkaniowego jest jednym z założeń strategii rozwoju gminy Boguchwała. Z tego powodu dostęp do odpowiednich i przystępnych cenowo mieszkań zwłaszcza dla osób z grupy tzw. luki czynszowej, tj. osób niekwalifikujących się do uzyskania pomocy w postaci mieszkań komunalnych ze względu na przekroczenie progów dochodowych, a jednocześnie niemogących sobie pozwolić na wynajem mieszkań na zasadach komercyjnych, jak też osób zagrożonych wykluczeniem jest działaniem niezwykle ważnym w kontekście poprawy warunków życia w gminie.

– SIM Podkarpacie ściśle współpracuje z gminą Boguchwała w zakresie realizacji prac związanych z budową mieszkań z przystępnym czynszem. Na początku roku rozpoczęto proces inwestycyjny projektowania 220 mieszkań w 3 budynkach wielorodzinnych zlokalizowanych w Boguchwale przy zbiegu ul. Kasprowicza, Krasińskiego, Mickiewicza. Jest to wielki krok w kierunku pomocy osobom, których dochody nie pozwalają na otrzymanie kredytu hipotecznego. Z jednej strony jest to szansa na to by zatrzymać młodych mieszkańców gminy przed migracją do większych aglomeracji miejskich, a z drugiej – na pozyskanie nowych mieszkańców gminy – stwierdził Burmistrz Boguchwały, Wiesław Kąkol.

SIM Podkarpacie to spółka założona przez Krajowy Zasób nieruchomości i siedem podkarpackich gmin. Jej nadrzędnym celem jest budowa mieszkań przeznaczonych na długoterminowy najem, charakteryzujących się przystępnym cenowo czynszem. Oferta SIM skierowana jest do osób i rodzin dysponujących środkami na regularne opłacanie czynszu, których dochody są zbyt niskie na zaciągnięcie kredytu hipotecznego.

Do tej pory do Społecznych Inicjatyw Mieszkaniowych z udziałem KZN przystąpiło około 260 gmin, które będą budować około 25 tys. mieszkań na wynajem o umiarkowanym czynszu z opcją wykupu. W najbliższym czasie powstanie kilka kolejnych SIM-ów, które zwiększą ten wolumen do ok. 30 tys.