Ogłoszenie o naborze uzupełniającym wniosków w Boguchwale

Wniosek dotyczy zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego budowanego w ramach społecznej inicjatywy mieszkaniowej obejmującej budowę 225 mieszkań przy zbiegu ulic Krasińskiego, Kasprowicza i Mickiewicza.

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

Wnioski o zawarcie umowy najmu należy złożyć w siedzibie SIM Podkarpacie sp. z o.o., ul. Kolejowa 17, 36-040 Boguchwała (budynek dworca PKP, boczne wejście , p.1 ) od 04 grudnia 2023 r. od godz. 12:00 do dnia 05 stycznia 2024 r. do godz. 12:00 w formie papierowej, w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym wnioskodawcy oraz z dopiskiem: „Wniosek o zawarcie umowy najmu SIM”.

FORMULARZ

Wniosek do wypełnienia jest dostępny tutaj oraz w wersji papierowej w biurze SIM Podkarpacie sp. z o.o., ul. Kolejowa 17, 36-040 Boguchwała (dworzec PKP, boczne wejście, p. 1). Złożony wniosek podlega ocenie punktowej zgodnie z kryterium pierwszeństwa określone w uchwale nr XLIII.491.2021 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie zasad przeprowadzania naboru wniosków o zawarcie umowy najmu, w tym określenia kryterium pierwszeństwa, dodatkowych kryteriów pierwszeństwa, zasad przeprowadzania oceny punktowej oraz obowiązkowej kaucji dla lokali mieszkalnych budowanych w ramach społecznej inicjatywy mieszkaniowej przy zbiegu ul. Kasprowicza, Krasińskiego i Mickiewicza w Boguchwale (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2022 r. poz. 276).

DO POBRANIA