Ogłoszenie wyników naboru uzupełniającego w Dynowie

Poniżej znajduje się lista wniosków złożonych w naborze uzupełniającym, na wynajem lokali przy ul. 1 Maja w Dynowie, które zostały rozpatrzone pozytywnie, w kolejności od największej do najmniejszej liczby punktów.
Numer wniosku
SIM/3/2023/2024
SIM/3a/2023/2024
SIM/8/2023/2024
SIM/6/2023/2024
SIM/1/2023/2024
SIM/4/2023/2024
SIM/2/2023/2024
SIM/5/2023/2024
SIM/7/2023/2024
SIM/5a/2023/2024