Ogłoszenie wyników naboru uzupełniającego w Sędziszowie Małopolskim

Poniżej znajduje się lista wniosków złożonych w naborze uzupełniającym, na wynajem lokali przy ul. Wspólnej w Sędziszowie Małopolskim, które zostały rozpatrzone pozytywnie, w kolejności od największej do najmniejszej liczby punktów

Numer wniosku

N3/2/2024

N3/4/2024

N3/5/2024

N3/3/2024

N3/1/2024