Nabór uzupełniający wniosków o zawarcie umów najmu lokali mieszkalnych w Dynowie

SIM Podkarpacie Sp. z o.o. ogłasza nabór uzupełniający wniosków o zawarcie umów najmu ostatnich wolnych lokali mieszkalnych w budynku, który ma zostać wybudowany przy ul. 1 Maja w Dynowie przez spółkę SIM Podkarpacie sp. z o. o. z siedzibą w Boguchwale.

Wnioski należy składać w siedzibie SIM Podkarpacie sp. z o.o., ul. Kolejowa 17, 36-040 Boguchwała lub w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Dynowie ul. Rynek 2, 36-065 Dynów, w terminie od 01.07.2024, od godz. 9:00, w wersji papierowej, w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem, adresem zwrotnym i adresem e-mail wnioskodawcy oraz z dopiskiem: „Wniosek o zawarcie umowy najmu – SIM Dynów”.

Więcej informacji na temat inwestycji SIM można uzyskać pod nr tel. 532 344 796.

Wnioski w wersji papierowej dostępne są w pokoju nr 24, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dynowie ul. Rynek 2. Kontakt telefoniczny 16 888 90 52

DO POBRANIA