Nabór uzupełniający wniosków o zawarcie umów najmu lokali mieszkaniowych w Niżnej Łące

SIM Podkarpacie Sp. z o.o. ogłasza nabór uzupełniający wniosków o zawarcie umów najmu ostatnich wolnych lokali mieszkalnych w budynkach jednorodzinnych dwulokalowych, które są budowane na Osiedlu Słonecznym w Niżnej Łące przy ulicy o. Hieronima Longawy, przez spółkę SIM Podkarpacie sp. z o. o. z siedzibą w Boguchwale.

Wnioski należy składać w od dnia 03.07.2024, od godz. 9:00, w wersji papierowej, w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem, adresem zwrotnym i adresem e-mail wnioskodawcy oraz z dopiskiem: „Wniosek o zawarcie umowy najmu – SIM Miejsce Piastowe”.

Wypełnione wnioski prosimy przesyłać na adres: SIM Podkarpacie sp. z o.o., ul. Kolejowa 17, kod 36-040 Boguchwała lub w złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Miejsce Piastowe, ul. Dukielska 14, kod 38-430 Miejsce Piastowe, w pokoju nr 12 (parter) u Pana Damiana Albrycht.

Więcej informacji na temat inwestycji SIM można uzyskać pod nr tel. 532 344 805.

Wnioski w wersji papierowej dostępne są w pokoju nr 12, w siedzibie Urzędu Gminy Miejsce Piastowe.

DO POBRANIA