miasto dynów

Ogłoszenie wyników naboru uzupełniającego w Dynowie

Poniżej znajduje się lista wniosków złożonych w naborze uzupełniającym, na wynajem lokali przy ul. 1 Maja w Dynowie, które zostały rozpatrzone pozytywnie, w kolejności od największej do najmniejszej liczby punktów. Numer wniosku SIM/3/2023/2024 SIM/3a/2023/2024 SIM/8/2023/2024 SIM/6/2023/2024 SIM/1/2023/2024 SIM/4/2023/2024 SIM/2/2023/2024 SIM/5/2023/2024 SIM/7/2023/2024 SIM/5a/2023/2024